VRZ Zorgverzekeraars

Samen Sterk en gezond

ONVZ Zorgverzekeraar

De Molen 66
Postbus 392
3995 AX  Houten
Telefoon: 030 639 6355
Fax: 030 635 2486
www.onvz.nl

Eno

Munsterstraat 7
Postbus 166
7400 AD Deventer
Telefoon: 0570 687 000
Fax: 0570 687 300
www.eno.nl

Zorg en Zekerheid

Haagse Schouwweg 12
Postbus 400
2300 AK Leiden
Telefoon: 071 582 5100
Fax: 071 582 5011
www.zorgenzekerheid.nl

Leden

Goede gezondheidszorg is een grondrecht. Toch is deze verworvenheid al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Schaalvergroting en efficiency zijn de toverwoorden van deze tijd. Achter het grote aantal merken in de markt gaat een steeds kleiner aantal zorgverzekeraars schuil. De keuzevrijheid neemt af. Het zorgaanbod wordt uniformer en onpersoonlijker. Steeds meer mensen dreigen buiten de boot te vallen. Drie zelfstandige zorgverzekeraars hebben de krachten gebundeld in de Vereniging van Kwaliteitszorgverzekeraars. Samen zetten zij zich in voor de menselijke maat in de zorg.

 
onvz eno zorg en zekerheid