VRZ Zorgverzekeraars

Voor de menselijke maat in de zorg

Kernwaarden

Keuzevrijheid en zelfstandigheid

Voor het goed functioneren van het zorgstelsel zijn voldoende zorgverzekeraars nodig. Zo houden we elkaar scherp en garanderen wij de best mogelijke zorg voor de beste prijs. Toegankelijk voor iedereen en toegesneden op de menselijke maat. Als uitdagers op de zorgverzekeringsmarkt hechten wij daarom belang aan onze zelfstandigheid. Wij vinden dat er écht wat te kiezen moet blijven.
 

Dichterbij en persoonlijk betrokken

Onze zelfstandigheid en omvang maken ons daadkrachtig en wendbaar. Wij staan dicht bij onze verzekerden en voelen ons persoonlijk betrokken bij hun gezondheid. Zij denken en praten met ons mee over de kwaliteit van hún zorg. Dat maakt het mogelijk snel en gericht in te spelen op hun specifieke wensen. Wij worden daarvoor jaarlijks door onze klanten beloond met een hoge klantwaardering en een laag verloop.
 

Samen met verzekerden en zorgprofessionals

Wij staan voor kwalitatieve zorg voor iedereen. De prijs is daarbij slechts één criterium. Wij gaan liever met zorgprofessionals én onze verzekerden om de tafel om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij gaan niet op de stoel van artsen en andere zorgprofessionals zitten, maar wel met ze in gesprek over wat onze verzekerden van hen verwachten. Elk vanuit onze eigen discipline werken we zo aan kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Zonder het individu en de menselijke maat uit het oog te verliezen.