VRZ Zorgverzekeraars

Voor de menselijke maat in de zorg

Bestuur

Bestuur Vereniging van kwaliteitsZorgverzekeraars
Het bestuur van de Vereniging van Kwaliteitszorgverzekeraars (VRZ) bestaat uit zes leden. De Raden van Bestuur van de drie leden van de VRZ zijn hierin vertegenwoordigd. 

Voorzitter
De heer A.M. (Ton) van Houten MHA
Voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid
 
Overige bestuursleden
De heer drs. I. (Ivo) van Dijk
Lid Raad van Bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
 
De heer drs. J.P.A. (Jean-Paul) van Haarlem RA
Bestuursvoorzitter ONVZ Zorgverzekeraar
 
Mevrouw P. (Petra) Teunis
Voorzitter Raad van Bestuur Eno
 
De heer drs E.L. (Elout) Hooiveld
Lid Raad van Bestuur Eno
 
De heer H.P.J. (Henk) Gerla
Lid Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid